జనసేనాని

అమరవీరులకు అంజలి

అమరవీరులకు అంజలి

దేశం కోసం చనిపోయేవారు ఎల్లకాలం బతికే ఉంటారు”.. అంటారు శ్రీ భగత్ సింగ్. స్వర్గీయ భగత్ సింగ్, శివరాం రాజ్…
Read More
రామ్ మనోహర్ లోహియా గారి సిద్ధాంతాలు అర్థం చేసుకోవాలి

రామ్ మనోహర్ లోహియా గారి సిద్ధాంతాలు అర్థం చేసుకోవాలి

దేశంలో కుల సమస్య… కులాలపై శాస్త్రీయ అవగాహన.. వాటి పుట్టుపూర్వోత్తరాలు సాంస్కృతిక జీవనం గురించి సాధికారికంగా విశాల దృక్పథంతో మాట్లాడిన…
Read More
అప్పుడు ప్రతి రోజూ… ఉగాదే!

అప్పుడు ప్రతి రోజూ… ఉగాదే!

నాయుడు బావ హుషారుగా ఇంటికొచ్చి, ”ఓసేయ్ ఎంకీ! రాయే…ఇయ్యాల ఉగాది పండగ గందా… కాసేపు టీవీ సూద్దారి…” అంటూ పిలిచాడు.వంటింట్లోంచి…
Read More
పండగలు వస్తున్నాయి… వెళ్తున్నాయి… పేదలకు మాత్రం ఇళ్ళు ఇవ్వడం లేదు

పండగలు వస్తున్నాయి… వెళ్తున్నాయి… పేదలకు మాత్రం ఇళ్ళు ఇవ్వడం లేదు

అదిగో పండగ… ఇదిగో సొంతిల్లు అంటూ వైసీపీ పాలకులు ప్రతి పండగకీ ప్రజలను మోసం చేస్తూనే వచ్చారు. సంక్రాంతికి ఇళ్లు…
Read More
12345678910111213141516